Vårt engagemang


Vi stödjer Stadsmissionen

Vi är sedan flera år företagsvän till Stadsmissionen som idag satsar stort på unga, småbarnsfamiljer och utsatta i samhället. De vill förhindra att unga skapar problem för sig själva och samhället imorgon, genom förebyggande verksamhet idag.

Varje år väljer vi att sponsra deras verksamhet genom finansiellt stöd eller att donera gåvor som tex inträdesbiljetter till Megafun, Alfons Åbergs Kulturhus, Universeum eller Västtrafikkort. Detta för att möjliggöra stöd i vardagen i form av ett efterlängtat besök som de annars kanske inte haft råd med eller med Västtrafikskortets hjälp kunna ta sig till billigare mataffärer, en jobbintervju eller till badstranden med familjen.

Vårt miljötänk

Saxborn Fastigheter arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan och skapa en bra miljö för våra hyresgäster. Vi gör aktiva val genom att bland annat använda oss utav materialval med lång livslängd och endast förnybar energi i våra fastigheter med stämpeln Bra miljöval vilket är en oberoende miljömärkning där miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Tillsammans med M - Volvo Car Mobility erbjuder vi ett effektivt sätt att kunna ha bil ibland utan att äga en egen. Ett enkelt sätt att gynna miljön och underlätta vardagen för våra hyresgäster.

Vi erbjuder våra hyresgäster en välfungerande sophantering med stort urval av återvinningsmöjligheter för exempelvis livsmedelsavfall, glas, plast, metall, glödlampor, batterier och kartong. Vi erbjuder även goda möjligheter till cykelparkeringar, både inom- och utomhus i samtliga av våra bostadsfastigheter för att ge förutsättningar och bidra till att öka användandet av cykel och minska bilanvändandet.

Bilpool tillsammans med M - Volvo Car Mobility

Du som inte vill skaffa egen bil men vill njuta av fördelarna av att ändå ha tillgång till en – när du vill.

För våra hyresgäster som inte har egen bil kan vi erbjuda tillgång till en bilpool i Kålltorp som drivs av M (tidigare Sunfleet). Bilpoolen har sedan starten utökats till fyra stycken elbilar, och de står på vår elbilsparkering på Björcksgatan. En bilpool innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar för alla inblandade.