Familjeföretag
sedan 1975

Det hela startade med den unga snickarlärlingen Tomas Saxborn som gick till bygget på
dagarna och spenderade kvällarna på aftonskolan för att utbilda sig till byggnadsingenjör.
Samtidigt malde drömmen om att jobba självständigt och under egna premisser skapa
något för familjen och framtiden.

1975 tog Tomas och hans fru Monica klivet, skrapade ihop alla sparpengar de hade, fick
ett lån av en nära släkting och tillsammans med bankens lån skapades möjligheten att
köpa sin första fastighet. Tillsammans startade de bolaget, Tomas ansvarade för
renoveringen av de 17 lägenheterna i landshövdingehuset i Kålltorp och Monica tog hand
om alla de administrativa uppgifterna. Ekonomin var knaper men sakta men säkert
skapades möjligheten att köpa fler fastigheter och beståndet växte.

Under mitten av 80-talet växte en ny idé fram, att bygga nyproducerade lägenheter i egen regi. Under kommande år växte det nya vackra området Ättestigen i Kålltorp fram med närmare 100 nya lägenheter i toppkvalitet.

Snickarlärlingen som blev fastighetsägare skapade genom sitt personliga engagemang och kvalitetstänk en fantastisk grund till vad bolaget är idag. Sedan 2007 är det barnen Anna och Fredrik Saxborn som driver bolaget vidare. Med sig har de tagit föräldrarnas service- och kvalitetstänk och kombinerar det med egna visioner om hur man skapar ett bekvämt boende med hyresgästen i fokus.

Generationsbytet skapade en ny fas för familjeföretaget Saxborn Fastigheter. En mer kunddriven förvaltning växte fram där resultat av hyresgästenkäter till stor del styr målen. Saxborn Fastigheter utarbetar tidigt en transparent uthyrningspolicy som beskriver kriterierna för att kunna söka lägenhet inom företagets bestånd. Denna tillsammans med en mängd andra viktiga rutiner och policys blir sedan en del i ISO 9001-certifiering 2010. En fin kvalitetsstämpel för företaget som säkerställer ett bra och säkert boende för hyresgästen.

I samma anda skapas det årliga eventet Hyresgästdagen, nu senare Hyresgästkväll. Ett utmärkt tillfälle för företagets ägare, förvaltare, uthyrare och fastighetstekniker att träffa och lära känna sina hyresgäster. Dessa möten leder ofta till nya idéer och hyresgästerna får möjlighet att lufta sina tankar.

Att ständigt utveckla och förädla sin produkt är viktigt för syskonen Saxborn. I tidigt skede startar man fastighetsbeståndets andra renoveringsomgång. Fastighet efter fastighet, trädgårdar, innergårdar och lekplatser tas omsorgsfullt hand om och vackra, moderna och säkra trapphus med tidstypiska detaljer växer fram. I takt med tiden har även fastighetsportföljen utvidgats med ytterligare fastigheter.

Välkommen till oss!

Vårt engagemang

Vi vill bidra till en bättre miljö och trivsammare samhälle - för alla.

Läs mer om vårt arbete

Om Saxborn Fastigheter

Saxborn Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresrätter i Göteborg. Hos oss står kunden i fokus. Vårt mål sedan allra första början är att långsiktigt förädla och förvalta våra fastigheter för att erbjuda ett tvärsnitt av befolkningen ett tryggt och prisvärt boende med hög kvalitet. Vi ser våra fastigheter som en investering för framtiden - inte som en handelsvara.

Familjeföretag
sedan 1975

Det hela startade med den unga snickarlärlingen Tomas Saxborn som gick till bygget på
dagarna och spenderade kvällarna på aftonskolan för att utbilda sig till byggnadsingenjör.
Samtidigt malde drömmen om att jobba självständigt och under egna premisser skapa
något för familjen och framtiden.

1975 tog Tomas och hans fru Monica klivet, skrapade ihop alla sparpengar de hade, fick
ett lån av en nära släkting och tillsammans med bankens lån skapades möjligheten att
köpa sin första fastighet. Tillsammans startade de bolaget, Tomas ansvarade för
renoveringen av de 17 lägenheterna i landshövdingehuset i Kålltorp och Monica tog hand
om alla de administrativa uppgifterna. Ekonomin var knaper men sakta men säkert
skapades möjligheten att köpa fler fastigheter och beståndet växte.

Under mitten av 80-talet växte en ny idé fram, att bygga nyproducerade lägenheter i egen regi. Under kommande år växte det nya vackra området Ättestigen i Kålltorp fram med närmare 100 nya lägenheter i toppkvalitet.

Snickarlärlingen som blev fastighetsägare skapade genom sitt personliga engagemang och kvalitetstänk en fantastisk grund till vad bolaget är idag. Sedan 2007 är det barnen Anna och Fredrik Saxborn som driver bolaget vidare. Med sig har de tagit föräldrarnas service- och kvalitetstänk och kombinerar det med egna visioner om hur man skapar ett bekvämt boende med hyresgästen i fokus.

Generationsbytet skapade en ny fas för familjeföretaget Saxborn Fastigheter. En mer kunddriven förvaltning växte fram där resultat av hyresgästenkäter till stor del styr målen. Saxborn Fastigheter utarbetar tidigt en transparent uthyrningspolicy som beskriver kriterierna för att kunna söka lägenhet inom företagets bestånd. Denna tillsammans med en mängd andra viktiga rutiner och policys blir sedan en del i ISO 9001-certifiering 2010. En fin kvalitetsstämpel för företaget som säkerställer ett bra och säkert boende för hyresgästen.

I samma anda skapas det årliga eventet Hyresgästdagen, nu senare Hyresgästkväll. Ett utmärkt tillfälle för företagets ägare, förvaltare, uthyrare och fastighetstekniker att träffa och lära känna sina hyresgäster. Dessa möten leder ofta till nya idéer och hyresgästerna får möjlighet att lufta sina tankar.

Att ständigt utveckla och förädla sin produkt är viktigt för syskonen Saxborn. I tidigt skede startar man fastighetsbeståndets andra renoveringsomgång. Fastighet efter fastighet, trädgårdar, innergårdar och lekplatser tas omsorgsfullt hand om och vackra, moderna och säkra trapphus med tidstypiska detaljer växer fram. I takt med tiden har även fastighetsportföljen utvidgats med ytterligare fastigheter.

Välkommen till oss!

Vårt engagemang

Vi vill bidra till en bättre miljö och trivsammare samhälle - för alla.

Läs mer om vårt arbete

Om Saxborn Fastigheter

Saxborn Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresrätter i Göteborg. Hos oss står kunden i fokus. Vårt mål sedan allra första början är att långsiktigt förädla och förvalta våra fastigheter för att erbjuda ett tvärsnitt av befolkningen ett tryggt och prisvärt boende med hög kvalitet. Vi ser våra fastigheter som en investering för framtiden - inte som en handelsvara.